Algemene Ledenvergadering


Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Oud Lunteren,
die gehouden zal worden op
dinsdag 17 mei 2018 om 19:30 uur
in Partycentrum Floor
                     1.
Opening
   2.
Ingekomen stukken en mededelingen
   3.
Concept verslag van de Algemene Leden Vergadering van 23 mei 2017
   4.
Jaarverslag van het bestuur over 2017
   5.
Jaarverslag penningmeester
   6.
Verslag kascontrole commissie
   7. Benoeming leden van de kascontrole commissie 2018
   8.
Bestuurszaken
     a. Voorstel benoemen algemeen lid Monica van der Hoff-Israël.
        Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk tot 14 mei opgeven bij het bestuur.
     b. Exposities 2017/2018
   9.
Rondvraag
  10. Sluiting
                      
 
Pauze
                   
Na de pauze volgt er een lezing door Dik van der Meulen over ‘De kinderen van de nacht’ over wolven en mensen. 

Dik van der Meulen,Neerlandicus, schrijver en biograaf.
Winnaar AKO 2003 (Multatuli), Libris 2014 (Willem III) en Jan Wolkers 2017 (‘De kinderen van de nacht’).
 
      
Al onze leden zijn van harte welkom!
 
Opent in een nieuw venster
Webdesign & webhosting door Internetbureau gett Museum Vereniging Oud Lunteren | Alle rechten voorbehouden