Vereniging Oud-Lunteren

Het museum wordt beheerd door de Vereniging Oud-Lunteren, die is ontstaan uit een Stichting met dezelfde naam.
Die Stichting werd op 1 februari 1974 in het leven geroepen met als voornaamste doel het stationsgebouw voor de slopershamer te behoeden. Toen dat doel in 1979 bereikt was, werd de Stichting omgezet in de Vereniging.
Sinds 1989 is de vereniging Oud-Lunteren eigenaresse van het pand Dorpsstraat 55/Klomperweg 5 in Lunteren, waarin ondermeer een expositieruimte is ondergebracht.
De vereniging beschikt over een grote collectie foto’s en ansichtkaarten over Lunteren en heeft veel voorwerpen in bezit, die tijdens wisselende exposities worden getoond.
In de vaste expositie wordt een beeld gegeven van de historie van Lunteren. Diverse aspecten worden behandeld zoals: onderwijs, toerisme, middenstand, boerenleven, archeologie, tehuizen en het buurtbos.
Opent in een nieuw venster
 
  De vereniging heeft tot doel het verzamelen van gegevens over het vroegere Lunteren en het voor de komende generaties bewaren en
  instandhouden van alle daarvoor in aanmerking komende, zich binnen de kadastrale gemeente Lunteren bevindende objecten, die de
  herinnering aan het vroegere Lunteren levendig houden.
(Art. 2.1 van de statuten van de Vereniging Oud-Lunteren)  
 
                      
Bestuur:
* Voorzitter: J. F. H. van Ravenswaaij - Tel. 0318-485561
 
* Secretaris: Mw. S.G. Feenstra - Tel. 06 57101259

* Penningmeester: C. F. den Boer - Tel. 0318-486254

* Bestuurslid: G. van Koesveld - Tel. 0318-484497

* Bestuurslid: L. E. Hazeleger - Tel. 0318-483686

* Bestuurslid: T. Timmer - Tel. 06 43965055

* Bestuurslid: M. van der Hoff-Israël - Tel. 06 20414915

Algemeen correspondentieadres:
Secretariaat Vereniging Oud-Lunteren, Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren
 
Algemeen e-mailadres:
museum@oudlunteren.nl
 
 
Financiële administratie:
Spelt Financiële Adviseurs B.V., tel. 0318-693391   
 
ANBI Status:
De Vereniging is door de Belastingdienst op 24 november 2008 aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
Verlenging is in 2009 aangevraagd en verkregen.
 
Ledenadministratie:
p.a. Dorpsstraat 55 6741 AB Lunteren Tel. 0318-486254

Bankrekening:
IBAN: NL19RABO0337501416

Fiscaal nummer:
8053 06 407

Expositieruimte:
Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren, tel. 0318-486254

Website:
www.oudlunteren.nl
Webmaster:
Jaap Bijsmans, e-mail: jaap@marjaap.nl 
Webdesign & webhosting door Internetbureau gett Museum Vereniging Oud Lunteren | Alle rechten voorbehouden